Naše služby


Vzhledem ke specializaci našich pracovníků, jsme schopni podnikatelskému subjektu poradit, zpracovat, či připravit:


1. Vedení účetnictví a veškeré účetní poradenství


Kompletní zpracování účetnictví v platné účetní soustavě
 • zaúčtování účetních dokladů
 • provedení účetní závěrky
 • provedení podkladů k účetní závěrce (inventarizace účtů . . . )
 • archivace účetnictví příslušných let
 • daňové poradenství
Kontrola již zpracovaného ůčetnictví
 • kontrola správnosti, úplnosti a průkaznosti
 • kontrola analytických evidencí
Zpracování mzdové agendy
 • vypracování podkladů a smluv dle zákoníku práce
 • výpočet mezd
 • zabezpečení vztahu na orgány sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Rekonstrukce účetnictví jednotlivých účetních období


2. Poskytování služeb daňových poradců


 • zpracování k dani z příjmu fyzických a právnických osob
 • zpracování a kontrola přiznání k dani z přidané hodnoty
 • zpracování ostatních daní
 • optimalizace daňového základu
 • zastupování daňového subjektu u příslušných finančních úřadů s možností odkladu termínu pro podání přiznání k dani z příjmu
 • informace o legislativních změnách

3. Poskytování ostatních ekonomických služeb pro podnikatele


 • poradenské služby související se založením či vznikem podnikatelského subjektu
 • poradenské služby související s vyřízením živnostenských listů
 • pomoc při zpracování žádosti o úvěr
 • poradenské služby spojené s vypracováním podkladů pro peněžní ústavy, úřady práce a ostatní subjekty
 • ekonomické rozbory podnikání