Ceník služeb


V současné době jsou platné tyto ceny za prováděné služby:


Daňové a účetní poradenství 800,- Kč / pracovní hod.
Vedení daňové evidence 15 - 20,- Kč / řádek (nebo účetní doklad)
Vedení podvojného účetnictví 20 - 30,- Kč / řádek (nebo účetní doklad)
Daňové přiznání fyzické osoby včetně příloh 1500 - 3500,- Kč
Daňové přiznání právnické osoby včetně příloh 2500 - 8000 Kč
Vedení mzdové agendy 200 - 250,- Kč / pracovník


Cena je sjednávána individuálně dohodou dle zákona o cenách.